Phần mềm Clean Master 12.1

Phần mềm Clean Master 12.1

Clean Master 12.1 cho PC là lựa chọn tuyệt vời trong kho phần mềm làm sạch và bảo trì hệ thống cho Windows. Hơn thế nữa Clean Master cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

Tính năng tìm kiếm trong ứng dụng của Clean Master sẽ scan toàn bộ hệ thống cấu trúc và ổ đĩa của người dùng. Sau đó, tự động phân tích và sắp xếp các dữ liệu trong máy rồi loại ra các tập tin không cần thiết và dư thừa trong ổ đĩa, để loại bỏ chúng ra khỏi hệ thống.

Thông tin

Version:12.1
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 5,5 MB
Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8