Phần mềm đổi đuôi Cool Free All Video to MP4 MPEG Converter

Phần mềm đổi đuôi Cool Free All Video to MP4 MPEG Converter

Cool Free All Video to MP4 MPEG Converter cho phép xóa bỏ một file trong danh sách hoặc toàn bộ các file trong hàng đợi. Chương trình sẽ tự động tắt hoặc mở thư mục đích khi công việc chuyển đổi kết thúc.

Tính năng chính của Cool Free All Video to MP4 MPEG Converter
– Chuyển đổi các video khác nhau sang định dạng MP4, MPEG.
Hỗ trợ các định dạng đầu vào AVI, WMV, ASF, VOB, 3GP….
Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt tập tin.
– Tốc độ chuyển đổi nhanh chóng.
– Tùy chỉnh thiết lập thư mục đầu ra của sảng phẩm.
– Sửa đổi cài đặt âm thanh và video.
– Cho phép xóa bỏ một hoặc toàn bộ các file trong hàng đợi.
– Tự động tắt hoặc mở thư mục đích khi công việc chuyển đổi kết thúc.

Giao diện của chương trình rất rõ ràng và đơn giản. Cool Free All Video to MP4 MPEG Converter cho phép nhập video vào danh sách bằng cách sử dụng trình duyệt tập tin (phương pháp kéo/thả tập tin không được hỗ trợ). Nó cho phép chuyển đổi cùng một lúc nhiều video có định dạng khác nhau.

Trong hàng đợi của chương trình, bạn có thể xem tên, kích thước và thời gian phát sóng của các video. Một khi đã xác định các file đầu vào và thư mục đầu ra cho file chuyển đổi, Cool Free All Video to MP4 MPEG Converter sẽ tiến hành công việc ngay lập tức.

Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi cài đặt âm thanh và video khi nói đến kích thước, chất lượng, tốc độ khung hình, tỷ lệ, tỷ lệ mẫu tần số, kênh và âm lượng.