Connectify Hotspot

Phần mềm phát wifi Connectify Hotspot

Phần mềm phát wifi Connectify Hotspot

Kiểm soát mạng không dây của mình, biết chính xác ai đang kết nối vào mạng, khám phá các tài nguyên được chia sẻ từ các thiết bị đang kết nối. Connectify Hotspot là phần mềm giúp biến máy tính