giảm giá bán Galaxy S8

Chiến lược giảm giá Galaxy S8 của Samsung

Chiến lược giảm giá Galaxy S8 của Samsung

Samsung đang lên kế hoạch hoàn tất quá trình thu hồi sản phẩm vào cuối năm nay. Nếu đúng như vậy, nhiều khả năng việc giảm giá S8 sẽ chỉ diễn ra trọng một thời gian để giúp cho ông