Hangouts

Ứng dụng Hangouts

Ứng dụng Hangouts

Cuộc gọi video làm cho Hangouts trở nên thú vị hơn. Chuyển bất kỳ cuộc trò chuyện nào thành cuộc gọi điện video với tối đa 10 người bạn. Tất cả bạn bè bạn đều có thể sử dụng Hangouts.