laptop

Razer Blade Pro được Razer giới thiệu

Razer Blade Pro được Razer giới thiệu

Razer Blade Pro dự kiến sẽ được bán ra trong tháng 11 tới, đồng loạt tại thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ, với mức giá dự kiến là 3699$. Kèm theo máy là Windows 10 64-bit và phần mềm