mac book

Mục tiêu của IBM là trang bị cho 150.000 tới 200.000 máy tính Mac cho nhân viên

Mục tiêu của IBM là trang bị cho 150.000 tới 200.000 máy tính Mac cho nhân viên

Các nhân viên của IBM cũng hết sức hài lòng với máy tính Mac. 91% nhân viên báo cáo rằng họ hài lòng với những chiếc máy tính Mac mà họ được cấp. Thậm chí IBM Nhật Bản còn muốn