nhà vật lý nổi tiếng

Thiên tài Stephen Hawking cảnh báo về trí tuệ nhân tạo

Thiên tài Stephen Hawking cảnh báo về trí tuệ nhân tạo

Họ đều thấy được rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong tương lai nhưng cũng đều cảnh báo rằng, rất có thể thời điểm đó cũng là thời điểm kết thúc của con người. Giáo