sửa video

Phần mềm chỉnh sửa sáng tạo video ProShow Producer

Phần mềm chỉnh sửa sáng tạo video ProShow Producer

ProShow Producer là phần mềm cho phép tạo và chỉnh sửa video ảnh một cách chuyên nghiệp. Giao diện của chương trình khá trực quan. Người dùng có thể làm theo ba bước đơn giản, thêm các bức ảnh, video