tạo trang web

Nguyên tắc thiết kế web nên biết

Nguyên tắc thiết kế web nên biết

Nếu bạn quyết định sử dụng các trang động (tức là URL có chứa ký tự “?” ), hãy nhớ rằng không phải mọi trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm đều có thể thu thập thông