thông tin Nokia

Tốc độ đường truyền của Nokia lập kỷ lục

Tốc độ đường truyền của Nokia lập kỷ lục

Vào đầu năm nay, công ty BT Openreach của Anh đã cam kết sẽ triển khai đường truyền G.fast đến 10 triệu tòa nhà ở Anh vào năm 2020. Tốc độ ban đầu của đường truyền này sẽ ở mức